Hoa Tay
Khách sạn Nam an Retreat Đà Nẵng

Lọ nước tương NAM AN

40,000₫

Cao 7cm

Bán bởi Hoa Tay

Đường kính đáy 8cm

Sản phẩm cùng box